top of page

SHAPE YOUR PROFESSIONAL IDENTITY

INLOGGEN               SUPPORT

Aanvraagformulier

ANIOS Portfolio

We hebben uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken conform onze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking vanuw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Jaarlijks geaudit worden in het kader van de normen voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001 en NEN 7510, met als doel certificering en deze certificaten en hun scope ter inzage bieden; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Ik accepteer het privacy statement

Naam

E-mail

Selecteer ANIOS Portfolio

Cardiologie

Startdatum van dienstverband

Organisatie

Naam van uw opleider

E-mail van uw opleider

bottom of page